Privacy Statement

Logicx is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website logicx.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Logicx houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Logicx Mobiliteit BV, Boogschutterstraat 40, 7324 BA Apeldoorn. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

Logicx legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en producten van Logicx afneemt of anderszins contact heeft met Logicx. Logicx gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht Logicx rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunnen bezoekers hun gegevens hiertegen laten blokkeren door een briefje te sturen naar Logicx, ter attentie van afdeling Marketing & Sales, onder vermelding van WBP, postbus 4119, 7320 AC Apeldoorn.

Klikgedrag 

Op de website van Logicx worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina?s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Logicx haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies 

Logicx maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

Logicx.nl en andere websites 

Op de site van Logicx treft u een aantal links aan naar andere websites. Logicx kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Logicx, t.a.v. afdeling Marketing & Sales, Postbus 4119, 7320 AC Apeldoorn of e-mail info@logicx.nl.

Wijzigingen 

Logicx behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Logicx.