header_berging2

Adressen

Logicx Assen
Logicx Assen

Logicx Assen

W.A. Scholtenstraat 25A Centraal postadres:
9403 AJ Assen Postbus 4119
T 0592 - 347775 7320 AC Apeldoorn
F 0592 - 372899  
E assen@logicx.nl  

 

 

Logicx Badhoevedorp
Logicx Badhoevedorp

Logicx Badhoevedorp

Robert Kochstraat 55 Centraal postadres:
1171 HZ Badhoevedorp Postbus 4119
T 055 - 369 4155 7320 AC Apeldoorn
F 055 - 369 4182  
E badhoevedorp@logicx.nl  

 

 

 

Logicx Den Bosch
Logicx Den Bosch

Logicx Den Bosch

Van Veldekekade 358 Centraal postadres:
5216 KT Den Bosch Postbus 4119
T 073 - 687 6687 7320 AC Apeldoorn
F 073 - 687 6688  
E denbosch@logicx.nl  

 

 

 

Logicx Eindhoven
Logicx Eindhoven

Logicx Eindhoven

Hurksestraat 4-6 Centraal postadres:
5652 AJ Eindhoven Postbus 4119
T 040 - 259 5151 7320 AC Apeldoorn
F 040 - 259 5141  
E eindhoven@logicx.nl  

 

 

 

Logicx Nieuwegein
Logicx Nieuwegein

Logicx Nieuwegein

Ravenswade 134 Centraal postadres:
3439 LD Nieuwegein Postbus 4119
T 055 - 369 4176 7320 AC Apeldoorn
F 055 - 369 4189  
E utrecht@logicx.nl  

 

 

 

Logicx Rotterdam
Logicx Rotterdam

Logicx Rotterdam

Anthonetta Kuijlstraat 101 Centraal postadres:
3066 GS Rotterdam Postbus 4119
T 010 - 286 3939 7320 AC Apeldoorn
F 010 - 220 3953  
E rotterdam@logicx.nl  

 

 

 

Logicx Valkenburg
Logicx Valkenburg

Logicx Valkenburg

De Valkenberg 8 Centraal postadres:
6301 PM Valkenburg Postbus 4119
T 043 - 601 4500 7320 AC Apeldoorn
F 043 - 601 4040  
E valkenburg@logicx.nl